ရန္ကုန္တိုင္းတရားရံုးခ်ဳပ္ (High Count) မွာ အဆင္ေျပေျပ မဂၤလာလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ဖုိ႔
မဂၤလာလက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္မွာပဲ တရားသူႀကီး၊ ေရွ႕ေန၊ အသိသက္ေသ၊ ႏွစ္ဖက္မိဘေတြနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးလည္း ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းတရားရံုးခ်ဳပ္ (High Count) မွာ ေရးထိုုးခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ရပါတယ္
ဖူးခက္ကို ဟန္းနီးမြနး္ထြက္ရင္ စိုးရိမ္စရာမရွိပဲ အဆင္ေျပေအာင္စီစဥ္ႏိုင္ဖုိ႔
စိတ္လက္ေပါ့ပါးၿပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ဟန္းနီးမြန္းခရီးစဥ္ကို ဖူးခက္ေရြးထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စီစဥ္လို႔ရမယ့္ အခ်က္အလက္ေလးေတြကို Marry ကေန ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
မဂၤလာေဆာင္ပံုေလးေတြကို ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္သြားေအာင္ ဘယ္လို႐ိုက္မလဲ
ကိုယ့္ရဲ႕အလွဆံုးနဲ႔ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔ေလး တစ္ေန႔ျဖစ္လို႔ ဓါတ္ပံုလွလွေလး႐ိုက္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြကို လက္လႊတ္မခံဘဲ အမိအရဖမ္းဆုတ္လိုက္ပါ။ ဓါတ္ပံုကို ထူးထူးျခားျခားေလး ႐ိုက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုရိုက္ရင္လွမလဲဆိုတဲ့ အၾကံဥာဏ္ ေလးေတြ Marry မွေျပာျပေပးပါမယ္။

Find wedding vendors, inspirations and advices for your dream wedding