စံုတြဲပံုရိုက္တဲ့အခါ Romantic ဆန္ေအာင္ ဘယ္လို Pose မ်ိဳးေတြ ေပးမလဲ
ဘယ္လို Pose မ်ိဳး လုပ္ရမလဲ မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ RS ေတြ စံုတြဲပံုရိုက္တဲ့အခါ Romantic ဆန္ေအာင္ ဘယ္လို Pose မ်ိဳးေတြ ေပးလို႔ ရမလဲဆိုတာကို Marry က ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္
Pre Wedding ပံုလွလွေလးေတြရဖု႔ိ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြ
Pre Wedding ပံုေလးေတြကို မဂၤလာပြဲေန႔ေတြမွာလည္း stand ေလးေတြနဲ႔ ထားေသးတာဆိုေတာ့ ပံုလွလွျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေတာ့ Pre Wedding ရိုက္တဲ့အခါမွာ မလွတာေတြ မျဖစ္ရေလေအာင္ ဘာေတြ သတိထားရမယ္ဆိုတာ ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ရန္ကုန္တိုင္းတရားရံုးခ်ဳပ္ (High Count) မွာ အဆင္ေျပေျပ မဂၤလာလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ဖုိ႔
မဂၤလာလက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္မွာပဲ တရားသူႀကီး၊ ေရွ႕ေန၊ အသိသက္ေသ၊ ႏွစ္ဖက္မိဘေတြနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးလည္း ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းတရားရံုးခ်ဳပ္ (High Count) မွာ ေရးထိုုးခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ရပါတယ္

Find wedding vendors, inspirations and advices for your dream wedding