ဒီဝါကၽြတ္မွာ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မယ့္ စံုတြဲေလးတို႔ ျပင္ဆင္ထားသင့္တာေတြ
ဝါကၽြတ္မွာ မဂၤလာေဆာင္မယ့္ သတို႔သားေလာင္း၊ သတို႔သမီးေလာင္းေလးတို႔အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားရမွာေတြ ရွိပါတယ္
သတို႔သားေလးတုိ႔အတြက္ ျမန္မာတိုက္ပံုနဲ႔ေတာင္ရွည္ပုဆိုးအေရာင္ အတြဲအစပ္ေလးေတြ
သတို႔သားတို႔အတြက္ လိုက္ဖက္ညီတဲ့ ဝတ္စံုအေရာင္အတြဲအစပ္ေလးရွိေနရမွာပါ။ သတို႔သားေလာင္းေလးတုိ႔အတြက္ ျမန္မာတိုက္ပံုနဲ႔ ေတာင္ရွည္ပုဆိုး အတြဲအစပ္ေလး ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္
ဓါတ္ပံုရိုက္တဲ့အခါ သတုိ႔သမီးေလးတုိ႔ တစ္ေယာက္တည္းပို႔စ္ေလးေတြ ပါေစဖို႔
မဂၤလာရွိတဲ့ဝတ္စံုလွလွေလးနဲ႔ လိုက္ဖက္ညီၿပီး က်က္သေရရွိတဲ့ သတို႔သမီးေလးအျဖစ္ တစုတေဝးတညး္ အမွတ္တရအျဖစ္ ရွိေနဖို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္သတို႔သားနဲ႔ ရိုက္ၿပီးရင္ သတို႔သမီးေလးတစ္ေယာက္တည္းလည္း ဓါတ္ပံုရိုက္ပါေနာ္

Find wedding vendors, inspirations and advices for your dream wedding