ပန္းေရာင္ပန္းအထပ္ by Creative Zone Photo Studio & Wedding Dresses

Price: 70,000 MMK

Product Name : ပန္းေရာင္ပန္းအထပ္

Dress Type : Ball Gown

Color : Pink

Creative Zone Photo Studio & Wedding Dresses တြင္မဂၤလာဝတ္စံုမ်ားကို ငွားရမ္းႏိုင္ပီျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားအေနျဖင့္ Indoor ရိုက္ကူးခအေနျဖင့္ 70000 ဝန္းက်င္ခန္႔ Outdoor အေနျဖင့္ ၁၅၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ ငွားရမ္းနိုင္ပီျဖစ္ပါသည္။

Creative Zone Photo Studio & Wedding Dresses

Price : 70,000 MMK
Dress code : CZ-0006

Marryမှတွေ့သည်ဟု ပြော၍ Discount ရယူလိုက်ပါ။

More From This Shop
70,000 MMK Ball Gown
70,000 MMK Ball Gown
70,000 MMK Ball Gown
70,000 MMK Ball Gown
70,000 MMK Ball Gown
70,000 MMK Ball Gown