ကိုယ့္ခ်စ္သူနဲ႔ ေစ့စပ္ေတာ့မွာလား

by: Editor
 1 comments  5 love

ပထမဆံုးစတင္တဲ့ ေျခလွမး္ပါပဲ။ဒီေျခလွမ္းစၿပီးမလွမ္းခင္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမွာေတြ ရွိပါတယ္။

ကိုယ္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီိဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္မိဘနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ဖုိ႔ လိုလာပါၿပီ (Eventosaur Learn)

ေစ့စပ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ခ်စ္ရတဲ့သူနဲ႔ ဘဝတစ္သက္တာ အတူတူျဖတ္သန္းဖို႔အတြက္ ပထမဆံုးစတင္တဲ့ ေျခလွမး္ပါပဲ။ ဒီေျခလွမ္း စၿပီးမလွမ္းခင္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမွာေတြ ရွိပါတယ္။ ေစ့စပ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္တို႔ အတူတူေပါင္းစည္းၾကျခင္းပါ။ ဒီအခါမွာ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြ မ်ားပါတယ္။

ေသခ်ာၿပီလား

ေစ့စပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ မဂၤလာေဆာင္ဖုိ႔ဆိုတာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိပါၿပီ။ ကိုယ္ဒီအသက္အရြယ္မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာၿပီလား အရင္ဆံုး ဦးစားေပး စဥ္းစားရပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆုိတာ  ခ်စ္တယ္ဆိုရံုအေနအထားတစ္ခုနဲ႔ မျပည့္စံုပါဘူး။ တူႏွစ္ကိုယ္ နားလည္မႈေတြ ရွိရဲ႕လား၊ သူ႔ဘက္ကေရာ ေသခ်ာၿပီလားဆိုတာ အရင္ေမးပါ။ ကိုယ္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီိဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္မိဘနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ဖုိ႔ လိုလာပါၿပီ။ ကိုယ့္ရဲ႕မိဘအသိုင္းအဝိုင္း သူ႔ရဲ႕ မိဘအသိုင္းအဝိုင္း အကုန္လံုး အဆင္ေျပလားဆိုတာ ညွိယူတာေတြ လုပ္ရမွာပါ။

ေစ့စပ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္တို႔ အတူတူေပါင္းစည္းၾကျခင္းပါ (Photo:  Keyword Room)

ေစ့စပ္ပြဲ ဘယ္ေတာ့လုပ္မလဲ

ေစ့စပ္ပြဲလုပ္ဖုိ႔အတြက္ ရက္သတ္မွတ္တာေတြ လုပ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ရက္မသတ္မွတ္ခင္မွာ လူႀကီးမိဘအစံုအလင္နဲ႔ ေတာင္းရမ္းတာေတြ လုပ္ၿပီး ေစ့စပ္ပြဲေလးက်င္းပဖို႔ ရက္ေရြးတာနဲ႔ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ ရက္သတ္မွတ္တာေတြ လုပ္ပါ။

ေစ့စပ္ပြဲနဲ႔ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ

ေစ့စပ္ပြဲလုပ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ လက္ထပ္မယ္ဆုိတာကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာပါ။ ဒီအခ်က္ကလည္း အဓိက က်ပါတယ္။ ေစ့စပ္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း စနစ္တက် စီစဥ္မွသာ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမွာ အဆင္ေျပေျပ ျဖစ္မွာပါ။

ေစ့စပ္ပြဲလုပ္ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလည္း တိုင္ပင္ရပါမယ္ (photo: Keyword Room)

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

ေစ့စပ္ပြဲလုပ္ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလည္း တိုင္ပင္ရပါမယ္။ ေစ့စပ္ပြဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပမာဏသံံုးမယ္၊ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမွာ ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္ဆိုတာေလးေတြ စဥ္းစားရပါမယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ေဆာင္မယ္၊ ဘယ္လိုေကၽြးမယ္ဆိုတာေတြ တိုင္ပင္စီစဥ္ပါ။ ဒီေနရာမွာ မိနး္ကေလးရွင္နဲ႔ ေယာက်္ားေလးဘက္က ဘယ္သူက ဘယ္အပိုင္းေတြ အကုန္က်ခံမယ္ဆိုတာေတြ တစ္ခါတည္းႀကိဳတင္ စဥ္းစားတိုင္ပင္ပါ။ အနည္းဆံုးေတာ့ ခန္႔မွန္းေငြ ႀကိဳတင္တြက္ရမွာပါ။

အနာဂတ္အစီအစဥ္

ေစ့စပ္ပြဲၿပီးလို႔ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ က်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂတ္ အစီအစဥ္ေတြ ဆြဲထားဖို႔  လိုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး ကိစၥေတြပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ လက္တြဲေဖာ္နဲ႔ နားလည္မႈေတြ ယူၿပီး ညွိႏိိႈင္းတတ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ မဂၤလာပြဲမွာတင္ ေငြေတြကို အမ်ားႀကီး သံုးလိုက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တူႏွစ္ကိုယ္ ျဖတ္သန္းမယ့္ ေနရက္ေတြမွာ အဆင္ေျပေအာင္ပါ အစီအစဥ္ ခ်ရမွာပါ။ ဒါမွ ေစ့စပ္ျခင္းကေန စလို႔ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အဆင္ေျပေစမွာပါ။

 

From Marry with


Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles