ခ်စ္သူနဲ႔ ျပန္အဆင္ေျပခ်င္တယ္ဆိုရင္ လုပ္ရမယ့္ယၾတာ

by: Phyo Pyae Thu
 0 comments  15 love

ခ်စ္သူေလးနဲ႔ အဆင္မေျပေနလို႔ စိတ္ညစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီယၾတာေလးကိုု အခုပဲ ေခ်လိုက္ေတာ့ေနာ္။ ခ်က္ခ်င္း ျပန္အဆင္ေျပသြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

စံုတြဲေလးတို႔ၾကားထဲမွာ အဆင္မေျပတာေတြ ရွိေကာင္း ရွိလာႏိုိင္ပါတယ္။ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ စိတ္ညစ္ၾကမွာလည္း စံုတြဲေလးတိုင္းပါပဲ။ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္မေျပေနလို႔ စိတ္ညစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္လို႔ရမယ့္ ယၾတာေလး ရွိပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ

ခ်စ္သူသမီးရည္းစား ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေမြးနံက ၾကသတပေတးနဲ႔ စေနဆိုရင္ ၾကာသပေတးရဲ႕ဂဏန္းနဲ႔ စေနရဲ႕ ဂဏန္းကို ေပါင္းၿပီး ေမတၱာသုတ္ ရြတ္ဖတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၅+၇=၁၂) ေခါက္ ရြတ္ဖတ္ရမွာပါ။ ရြတ္ဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ခ်စ္သူရည္းစားရဲ႕ ပံုကို ၾကည့္ၿပီး ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ရမယ့္ယၾတာ (photo: Vox)

 တနဂၤေႏြသားသမီမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြေန႔မွာ ညေန (၃)နာရီမွ (၄)နာရီခြဲ
တနလၤာေန႔မွာ နံနက္ (၁၀)နာရီခြဲမွ (၁၂)နာရီ
အဂၤါေန႔မွာ နံနက္ (၆)နာရီမွ (၇)နာရီခြဲ ၊ညေန (၄)နာရီခြဲမွ( ၆)နာရီ
ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေနလည္ (၁၂ )နာရီမွ (၁)နာရီခြဲ
ေသာၾကာေန႔မွာ မြန္းလြဲ (၁)နာရီခြဲမွ (၃)နာရီ
စေနေန႔မွာ နံနက္ (၉)နာရီမွ (၁၀ )နာရီခြဲ

တနလၤာသားသမီမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြေန႔မွာ နံနက္ (၉ )နာရီမွ (၁၀)နာရီခြဲ
တနလၤာေန႔မွာ ညေန (၃ )နာရီမွ (၄)နာရီခြဲ
အဂၤါေန႔မွာ နံနက္( ၁၀ )နာရီခြဲမွ ၁၂)နာရီ
ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ နံနက္( ၆ )နာရီမွ (၇)နာရီခြဲ  ညေန (၄)နာရီခြဲမွ (၆)နာရီ
ၾကာသပေတးေန႔မွာ ေန႔လည္ (၁၂ )နာရီမွ (၁ )နာရီခြဲ
ေသာၾကာေန႔မွာ နံနက္( ၇)နာရီခြဲမွ( ၉)နာရီ
စေနေန႔မွာ နံနက္ မြန္းလြဲ (၁)နာရီခြဲမွ (၃)နာရီ

အဂၤါသားသမီမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြေန႔မွာ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲမွ ၃နာရီ
တနလၤာေန႔မွာ နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲ
အဂၤါေန႔မွာ ညေန ၃နာရီမွ ၄နာရီခြဲ
ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ နံနက္ ၁၀နာရီခြဲမွ ၁၂နာရီ
ၾကာသပေတးေန႔မွာ နံနက္ ၆နာရီမွ ၇နာရီခြဲ သို႔မဟုတ္ ညေန ၄နာရီခြဲမွ ၆နာရီ
ေသာၾကာေန႔မွာ ေန႔လည္ ၁၂နာရီမွ ၁နာရီခြဲ
စေနေန႔မွာ နံနက္ ၇နာရီခြဲမွ ၉နာရီ

ခ်စ္သူနဲ႔ ျပန္အဆင္ေျပခ်င္တယ္ဆိုရင္ (photo:Metropolis Magazine)

ဗုဒၶဟူးသားသမီမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြေန႔မွာ နံနက္ ၇နာရီမွ ၉နာရီ
တနလၤာေန႔မွာ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲမွ ၃နာရီ
အဂၤါေန႔မွာ နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲ
ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ညေန ၃နာရီမွ ၄နာရီခြဲ
ၾကာသပေတးေန႔မွာ နံနက္ ၁၀နာရီခြဲမွ ၁၂နာရီ
ေသာၾကာေန႔မွာ နံနက္ ၆နာရီမွ ၇နာရီခြဲ သို႔မဟုတ္ ညေန ၄နာရီခြဲမွ ၆နာရီ
စေနေန႔မွာ ေန႔လည္ ၁၂နာရီမွ ၁နာရီခြဲ

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေန႔လည္ ၁၂နာရီမွ ၁နာရီခြဲ
တနလၤာေန႔မွာ နံနက္ ၇နာရီခြဲမွ ၉နာရီ
အဂၤါေန႔မွာ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲမွ ၃နာရီ
ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲ
ၾကာသပေတးေန႔မွာ ညေန ၃နာရီမွ ၄နာရီခြဲ
ေသာၾကာေန႔မွာ နံနက္ ၁၀နာရီခြဲမွ ၁၂နာရီ
စေနေန႔မွာ နံနက္ ၆နာရီမွ ၇နာရီခြဲ သို႔မဟုတ္ ညေန ၄နာရီခြဲမွ ၆နာရီ

ေသာၾကားသားသမီးမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြေန႔မွာ နံနက္ ၆နာရီမွ ၇နာရီခြဲ သို႔မဟုတ္ ညေန ၄နာရီခြဲမွ ၆နာရီ
တနလၤာေန႔မွာ ေန႔လည္ ၁၂နာရီမွ ၁နာရီခြဲ
အဂၤါေန႔မွာ နံနက္ ၇နာရီခြဲမွ ၉နာရီ
ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲမွ ၃နာရီ
ၾကာသပေတးေန႔မွာ နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲ
ေသာၾကာေန႔မွာ ညေန ၃နာရီမွ ၄နာရီခြဲ
စေနေန႔မွာ နံနက္ ၁၀နာရီခြဲမွ ၁၂နာရီ

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြေန႔မွာ နံနက္ ၁၀နာရီခြဲမွ ၁၂နာရီ
တနလၤာေန႔မွာ နံနက္ ၆နာရီမွ ၇နာရီခြဲ သို႔မဟုတ္ ညေန ၄နာရီခြဲမွ ၆နာရီ
အဂၤါေန႔မွာ ေန႔လည္ ၁၂နာရီမွ ၁နာရီခြဲ
ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ နံနက္ ၇နာရီခြဲမွ ၉နာရီ
ၾကာသပေတးေန႔မွာ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲမွ ၃နာရီ
ေသာၾကာေန႔မွာ နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲ
စေနေန႔မွာ ညေန ၃နာရီမွ ၄နာရီခြဲ

ခ်စ္သူေလးနဲ႔ အဆင္မေျပေနလို႔ စိတ္ညစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီယၾတာေလးကိုု အခုပဲ ေခ်လိုက္ေတာ့ေနာ္။ ခ်က္ခ်င္း ျပန္အဆင္ေျပသြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

From Marry with


Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles
Community
Latest wedding promotions
Keywords