ဘူေဖး ေကၽြးဖို႔ စဥ္းစားထားရင္ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္မလဲ

by: Nway Nway Aung
 0 comments  0 love

လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ စားစရာေတြကေတာ့ ခဏတြင္းခ်င္း ကုန္သြားၿပီး ေနာက္က်တဲ့ ဧည့္သည္ေတြ မစားလိုက္ရတာမ်ိဳး၊ ဧည့္သည္ အစံုအလင္ မစားလိုက္ရတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္

ဘူေဖးေကၽြးတာရဲ႕ အားသာခ်က္ ၊ အားနည္းခ်က္ ေတြကို ေျပာျပေပးပါမယ္

ကိုယ့္ရဲ႕ မဂၤလာပြဲေလးကို အစားအေသာက္ ေကၽြးေမြးတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အလွ်ံအပပယ္ ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ဧည့္သည္ေတြကို စိတ္ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ စံုတြဲေလးေတြ ဘူေဖး ေကၽြးဖို႔ စဥ္းစား ၾကပါတယ္။ မဂၤလာပြဲမွာ ဘူေဖးေကၽြးတာ ေကာင္းတယ္လို႔ ေထာက္ခံ ၾကတဲ့သူေတြ ရွိသလို၊ ဘူေဖးေကၽြးတာ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာျပတဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘူေဖးေကၽြးတာရဲ႕ အားသာခ်က္ ၊ အားနည္းခ်က္ ေတြကို ေျပာျပေပးပါမယ္။

ဧည့္သည္ေတြ ေက်နပ္ႏိုင္တယ္

သင့္ရဲ႕ ဧည့္သည္ေတြကေတာ့ သတင္းၾကား႐ံုနဲ႔ ေက်နပ္ႏိုင္ပါတယ္

ဘူေဖးဆိုတာက အဝစား စနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဧည့္သည္ေတြကေတာ့ သတင္းၾကား႐ံုနဲ႔ ေက်နပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘူေဖးေကၽြးမယ့္ မဂၤလာပြဲမ်ိဳးကိုလည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ၾကပါတယ္။ ဘူေဖးေကၽြးဖို႔သာ စီစဥ္ထားတယ္ ဆိုရင္ စံုတြဲေလးတို႔အေနနဲ႔ ဖိတ္စာလိုက္ဖိတ္ကတည္းက မ်က္ႏွာပြင့္မွာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္ ပိုႏိုင္တယ္

ထံုးစံအတိုင္း ႀကိဳက္တာယူ၊ အဝစားဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစားအေသာက္ေတြကို အလွ်ံအပပယ္ စီစဥ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘူေဖးေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝကိုက စားစရာ အမယ္မ်ားမွလည္း အဆင္ေျပႏိုင္တဲ့အတြက္ ဘူေဖးေကၽြးရင္ေတာ့ အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္က သိသိသာသာ ပိုသြားႏိုင္ပါတယ္။

အသက္ႀကီးတဲ့ ဧည့္သည္ေတြအတြက္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး

ကိုယ့္ရဲ႕ ဧည့္သည္ေတြထဲမွာ အသက္ႀကီးတဲ့ ဧည့္သည္ေတြ ပါဝင္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔အတြက္ ကိုယ္တိုင္ထယူၿပီး စားေသာက္ရတဲ့ စနစ္က အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။

အစားအေသာက္ မေလာက္ငွမႈ၊ ျပဳန္းတီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္

ဧည့္သည္ေတြက ယူထားၿပီးမွ ကုန္ေအာင္ မစားတာမ်ိဳး ရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ အစားအေသာက္ေတာ့ ျပဳန္းတီးႏိုင္ပါတယ္

အစားအေသာက္ေတြကို အလွ်ံအပယ္အပယ္ စီစဥ္ထားတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ စားစရာေတြကေတာ့ ခဏတြင္းခ်င္း ကုန္သြားၿပီး ေနာက္က်တဲ့ ဧည့္သည္ေတြ မစားလိုက္ရတာမ်ိဳး၊ ဧည့္သည္ အစံုအလင္ မစားလိုက္ရတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔အစားအစာေတြကလည္း ဘယ္သူမွ မစားဘဲ က်န္ခဲ့တာမ်ိဳး၊ ဧည့္သည္ေတြက ယူထားၿပီးမွ ကုန္ေအာင္ မစားတာမ်ိဳး ရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ အစားအေသာက္ေတာ့ ျပဳန္းတီးႏိုင္ပါတယ္။

From Marry with


Comments

0 comments
Latest video
Community
Latest wedding promotions
Keywords