Keyword: wai la

1 item(s)

အောက်တိုဘာလမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ အဆိုတော်ဝေလရဲ့ "မပတ်သက်နဲ့" သီချင်း
အောက်တိုဘာလမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ အဆိုတော်ဝေလရဲ့ "မပတ်သက်နဲ့" သီချင်း
By Phyo Pyae Thu
09/10/2020
အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ အဆိုတော်ဝေလရဲ့ သီချင်းအသစ်ကို အတူတူ နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။