အိမ့္သခင္ Eaint Tha Khin - Exclusive Collection

အမွတ္-၂၁ / ရတနာလမ္း( ၁၆/၂ ) ရပ္ကြက္၊ ကုလားဘုရားမွတ္တုိင္အနီး
0 %
Good review
0 review

အိမ့္သခင္တြင္ရရွိနို္င္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳ႕မ်ားမွာ-
ကိုယ္ပိုင္ဒီဇုိင္းစံု ကြန္ပ်ူပန္းထိုး၊ခ်ိတ္၊ကႏုတ္၊ပန္းဒီဇိုင္းေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကိုတစ္ေနရာထဲမွာ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္လက္လီလက္ကားျဖန္႔ျဖူးေရာင္းခ်ျခင္း၊
ျမန္မာ့လက္ယက္ကန္းပိုးစစ္ခ်ိတ္မ်ား၊လြန္းရာေက်ာ္ခ်ိတ္မ်ား၊စက္ယက္ကန္းထည္မ်ား ပြဲတက္ဝတ္စံုမ်ား၊ဇာ၊ပုဝါ၊ပုဆိုး၊ပိုးဖဲႏွင့္ပိုးထည္ပိတ္လိပ္မ်ားအား လက္လီလက္ကားျဖန္႕ျဖူးေရာင္းခ်ျခင္း၊
မဂၤလာေဆာင္ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ဆင္တူဝတ္စံုမ်ားဆင္ျမန္းခ်င္သူမ်ားလိုသူမ်ားအတြက္ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ေခာင္းအစေျခအဆံုး သီးသန္႔ပံုေဖာ္ဖန္တီးေပးျခင္း ျမန္မာ့လက္ရာစစ္စစ္ ကတီၱပါဖိနပ္မ်ားအားလက္လီလက္ကားရရွိႏိုင္ျခင္း

... See more

Wedding Catalogue

Filter By Category :

Review အိမ့္သခင္ Eaint Tha Khin - Exclusive Collection

0 review