မိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕ အျဖစ္ခ်င္ဆံုး တန္ဖိုးႀကီးအိပ္မက္ . . .

by: Nway Nway Aung
 0 comments  0 love

မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝမွာ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး အိပ္မက္က ကိုယ့္ခ်စ္ရသူက ေပးအပ္လာမယ့္ လက္စြပ္ေလးကို ဘယ္ဘက္လက္သူၾကြယ္မွာ ဝတ္ဆင္ခြင့္ရမယ့္ အခ်ိန္ပဲ မဟုတ္လား . . .???
Marry ရဲ႕ ပ်ိဳ်ေမေလးေတြေရာ တစ္သက္စာ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး အိပ္မက္ကိုလက္ေတြ႔မက္ခြင့္ရၿပီလား . . . ???

Comments

0 comments