သစ္ေတာ္သီးပံုစံ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္ရွင္ သတို႔သမီးေလးတို႔အတြက္ အလွဆံုးမဂၤလာဝတ္စံု

by: Nway Nway Aung
 0 comments  0 love

ပခံုးက်ဥ္း ရင္သားေသးၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္း ဖြံ႔ထြားတဲ့ သတို႔သမီးေလးေတြေလာင္းေလးေတြအနဲ႔နဲ႔ ဘယ္လို မဂၤလာဝတ္စံုနဲ႔ အလွဆံုး ျဖစ္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ . . . ? ? ?

Comments

0 comments