သတို႔သားတို႔အတြက္ လြယ္ကူျမန္ဆန္တဲ့ ေတာင္ရွည္ဝတ္နည္း အဆင့္ဆင့္

by: Nway Nway Aung
 0 comments  0 love

ေတာင္ရွည္ပုဆိုးဟာ သာမန္ပုဆိုးႏွစ္ကြင္းစာ အလ်ားရွိတဲ့အတြက္ ပုဆိုးဝတ္သလိုေတာ့ မလြယ္ကူပါဘူး . . . ???
သတို႔သားေလာင္းတို႔အတြက္ လြယ္ကူျမန္ဆန္တဲ့ ေတာင္ရွည္ဝတ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကို ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္ . . . ? ? ?

Comments

0 comments