“ကိုယ္လုပ္နိုင္တဲ႔အရာေတြကိုပဲေျပာတာက Confident ရွိတာ ဆိုတဲ႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း”

by: Winnie Thiri
 0 comments  0 love

Body Shamig လုပ္တယ္ဆိုတာ ကမ႓ာေပၚမွာဘယ္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကမွ လက္မခံတဲ့ တကယ္ကိုနိမ့္ပါးတဲ့ ေအာက္တန္းက်တဲ့လုပ္ရပ္တခုပဲဆိုတဲ့ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း။

Comments

0 comments