အႀကမ္းဖက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မွမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း(Episode 2)

by: Winnie Thiri
 0 comments  0 love

အႀကမ္းဖက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မွမဟုတ္ဘူး သူတစ္ပါးကို ေစာ္ကားတာ ေလွာင္ေျပာင္တာ ပုတ္ခတ္တာကလဲ အႀကမ္းဖက္မႈပါပဲ။

ခ်စ္သူကိုေတာ႔ ကိုယ္႔ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈအရွိအတိုင္းကို လက္ခံျပီးတန္ဖိုးထားတဲ႔သူမ်ိုဳးပဲ လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ႔ ျဖဴျဖူေက်ာ္သိန္း။

Comments

0 comments