ဒီလိုအျပင္အဆင္ေလးအတြက္ ႏွစ္သိန္းခြဲပဲ ကုန္က်မယ္

by: Nway Nway Aung
 0 comments  0 love

မီးဆိုင္းပန္းေလးေတြ၊ ဇာအျဖဴစေလးေတြ ၊ ငွက္ေမႊးအျဖဴေလးေတြက နတ္သမီးပံုျပင္ေတြထဲ ေရာက္သြားရသလို ခံစားမႈကို ေပးစြမ္းၿပီးေတာ့ ကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏွစ္သိန္းခြဲပဲ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Comments

0 comments