ေအးျမတ္သူရဲ႕အလွအပအတြက္ က်င့္သံုးတဲ့လမ္းစဥ္ေလး

by: seng yar 4,581
 2 comments  1 love

အရမ္းလွတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ေအးျမတ္္သူရဲ႕ ဘာေၾကာင့္လွေနတယ္၊ ဘာေတြလုပ္လို႕ လွေနတယ္ဆိုတဲ့ လိ်ဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးထားပါတယ္


Comments

0 comments