တို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူေနၾကတဲ့အခါ . . .

by: Nway Nway Aung 197
 0 comments  0 love

တို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူေနၾကတဲ့အခါ . . . ??? ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အနာဂတ္ေလးက ဒီလိုပဲ ႐ိုးရွင္းလွပေနမွာ . . . ???


Comments

0 comments