တို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူေနၾကတဲ့အခါ . . .

by: Nway Nway Aung
 0 comments  0 love

တို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူေနၾကတဲ့အခါ . . . ???
ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အနာဂတ္ေလးက ဒီလိုပဲ ႐ိုးရွင္းလွပေနမွာ . . . ???

Comments

0 comments