အမသိကၡာရွိရွိေနတယ္ လူေလးစားေအာင္ေနတယ္ အမကိုျမင္ရင္ ဘယ္ေယာက်္ားမွ ရိသဲ႔သဲ႔ မေျပာရဲဘူးဆိုတဲ႔ ၀င္းမင္းသန္း

by: Winnie Thiri
 0 comments  0 love

အမသိကၡာရွိရွိေနတယ္ လူေလးစားေအာင္ေနတယ္ အမကိုျမင္ရင္ ဘယ္ေယာက်္ားမွ ရိသဲ႔သဲ႔ မေျပာရဲဘူး ထိကပါးရိကပါးေျပာနိုင္ေလာက္ေအာင္ အခြင္႔အေရးလဲမေပးဘူးဆိုတဲ႔ ၀င္းမင္းသန္း♥️♥️

Comments

0 comments