မဂၤလာပြဲအတြက္ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း

မဂၤလာေဆာင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ မဂၤလာပြဲအတြက္က ဘယ္ကစၿပီး အစီအစဥ္ဆြဲရမလဲမသိ!
Marry.com.mm ရဲ႕ျပကၡဒိန္ႏွင့္ စစ္ေဆးရမယ့္စာရင္း Toolဟာ သင့္ရဲ႕မဂၤလာပြဲအတြက္ စီစဥ္ရာမွာ စနစ္တက်နဲ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမယ့္ အဆင့္ေတြတိုင္းကို ကူညီေပးထားတဲ့ Tool ျဖစ္ပါတယ္။
  • မဂၤလာပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြကို အခ်ိန္ဇယား (သို႔မဟုတ္) အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ေဖာ္ျပေပးထားပါမည္။
  • အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကို ကိုယ္နဲ႔မသက္ဆိုင္ရင္ ဖ်က္ပစ္၊ ေျပာင္းပစ္လို႔ရပါတယ္။
  • သင့္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စိတ္ဝင္စားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
  • သင္စစ္ေဆးရမယ့္ စာရင္းဇယားကို ရွင္းရွင္းလင္း ျမင္ရဖို႔နဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႕ သင္ျပဳလုပ္ၿပီးသြားတဲ့ ကိစၥေတြတိုင္းက စာရင္းထဲကေန အလိုအေလ်ာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။
figure

Do you have a Marry account?
Try it now
You don't have a Marry account yet?