မဂၤလာဝတ္စံုကို အပိုင္ ဝယ္သင့္သလား၊ မဝယ္သင့္ဘူးလား

by: seng yar
 0 comments  3 love

မဂၤလာဝတ္စံုေရြးခ်ယ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝတ္စံုကို အပိုင္ ဝယ္တာာနဲ႔ မဝယ္တာၾကားမွာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ကေတာ့ ကြာျခားေနတာသိၿပီးမွ ဝတ္စံုကို ျပင္ဆင္ပါေနာ္။

မဂၤလာပြဲ ကုန္က် စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ပါ (Photo Credit : wedding concepts )

မဂၤလာပြဲေလး က်င္းပေတာ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မဂၤလာေမာင္ႏွံေလးေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ရမယ့္ အရာေတြ အမ်ားႀကီး အထဲမွာ မဂၤလာဝတ္စံု ကလည္း တစ္ခု အပါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဂၤလာ ဝတ္စံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခု Marry ေျပာျပေပးခ်င္တာကေတာ့ မဂၤလာဝတ္စံုကို အပိုင္ ဝယ္သင့္သလား မဝယ္သင့္ဘူးလား  ဆိုတာကို ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္လိုက္မလဲ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ပါ

တကယ္လို႔ မဂၤလာပြဲ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တဲ့ မဂၤလာေမာင္ႏွံေလးေတြအတြက္ကေတာ့ မဂၤလာဝတ္စံုကို အပိုင္ မဝယ္သင့္ပါဘူး။ မဂၤလာဝတ္စံုကိုမွ မိမိ ႏွစ္သက္ သေဘာက်တဲ့ပံုစံကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏို္င္မယ့္ ေနရာေတြထဲမွာမွ ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ႏို္င္ပါတယ္။ ဌားဝတ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ကေတာ့ သူမ်ား ဝတ္ထားၿပီးသား ျဖစ္ႏိုင္သလို ကိုယ္နဲ႔ ဆင္တူတဲ့ ဝတ္စံုကိုသူမ်ားလည္း ဝတ္ဆင္မွာ ျဖစ္တာကိုေတာ့ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးထားတဲ့ ဝတ္စံု အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ဝယ္ပါ

တစ္သက္မွာ တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္မယ့္ မဂၤလာပြဲေလးမွာ စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးထားတဲ့ ကိုယ့္ပိုင္ ဝတ္စံုေလးကို အျမဲတမ္းစာ အမွတ္တရ အေနနဲ႔ ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မဂၤလာဝတ္စံုကို အပိုင္ ဝယ္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ဝတ္စံု ျဖစ္တဲ့အတြက္ အကုန္အက် အေနနဲ႔ေတာ့ မ်ားမွာကို ႀကိဳတြက္ရမွာပါေနာ္။

မဂၤလာဝတ္စံုေရြးခ်ယ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝတ္စံုကို အပိုင္ ဝယ္တာာနဲ႔ မဝယ္တာၾကားမွာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ကေတာ့ ကြာျခားေနပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဝတ္စံုကို အပိုင္ မဝယ္ဘဲ မဂၤလာဝတ္စံုကို ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက် ျပင္ဆင္ ဖန္တီးခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အပိုင္ ဝယ္သင့္ပါတယ္လို႔ Marry က ေျပာျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

From Marry with


Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles